Cochrane Singapore Staff

Director, Cochrane SingaporeLuming Shi
Edwin Chan Shih Yen

Luming Shi

BVMS (Hons), PhD
MBBS, MSc (Clinical Sciences)
MSc (Health Economics & Pharmacoeconomics)
Director, Cochrane Singapore                                         
Chief Scientific Officer, Singapore Clinical Research Institute   
Associate Professor, Duke-NUS Medical School
Deputy Director, Cochrane Singapore
Head of Epidemiology, Singapore Clinical Research Institute
Adjunct Assistant Professor, Duke-NUS Medical School


Fahad SiddiquiDianner Bautista
Fahad SiddiquiDianne Carol Tan Bautista
MBBSPhD
Staff member, Cochrane Singapore
Staff member, Cochrane Singapore
Senior Biostatistician, Singapore Clinical Research Institute
Assistant Professor, Duke-NUS Medical School


Nurun Nisa
Yoko Wong Kin YokeNurun Nisa De Souza
BSc, MMedSci (Public Health), PhD
MD, MPH
Staff member, Cochrane Singapore
Senior Epidemiologist, Singapore Clinical Research Institute
Staff member, Cochrane Singapore
Epidemiologist, Singapore Clinical Research Institute
Associate, Duke-NUS Medical School


Charles Zheng QishiRehena Sultana
MD, MPhil (Epidemiology & Biostatistics)BS, MSc
Staff member, Cochrane Singapore
Epidemiologist, Singapore Clinical Research Institute
Staff member, Cochrane Singapore
Biostatistician, Duke-NUS Medical School